Bosnian Quality Assurance and Enhancement Strategy of the University of Prizren ³Ukshin Hoti²
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
English Quality Assurance and Enhancement Strategy of the University of Prizren ³Ukshin Hoti²
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
English_Career Development_
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Strategjia e Zgjerimit dhe Sigurimit
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Turkish Quality Assurance and Enhancement Strategy of the University of Prizren ³Ukshin Hoti²
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko